۱ مرداد

ویژه برنامه‌ی هفته‌ی بهزیستی و تامین اجتماعی

در این شماره ما دارایی فرح پهلوی را مصادره می‌کنیم
و هنگام فرار از دست شهرداری دستمان می‌شکند.
تلاش می‌کنیم بفهمیم سه هزار میلیارد چند صفر دارد و آیا دندان مصنوعی، سمعک و عصا قبل از مردن به دستمان می‌رسد؟
و در نهایت هم کشف می‌کنیم که تعدیل ساختاری پوست تامین اجتماعی را خواهد کند؛ درست همان وقتی که برشت می‌سراید:
هرگز نگو هرگز
هیچ یقینی را یقین نیست

دانلود برنامه

لینک ساندکلاد

1077258_574219575957804_1508854969_o

۱۹ تیر

شماره‌ی چهار – نگاه‌های مردم به ریشه‌ی کار کودک

در این برنامه ما در چهار پرده نگاه‌های موجود در جامعه نسبت به ریشه‌ی کار کودکان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مواردی دیگری نیز هستند که در این دسته‌بندی قرار داده نشده‌اند اما بنا بر تجربه این چهار دسته عمده‌ترین دلایلی هستند که مردم از آن‌ها سخن می‌گویند.

پرده اول: باند
پرده دوم: بدسرپرستی
پرده سوم: فرهنگ
پرده چهارم: مهاجرت

دانلود برنامه

لینک ساندکلاد

996800_568851233161305_1858026682_n