ناقص سازی جنسی زنان شکنجه است

ناقص سازی جنسی زنان شکنجه است

در هر ده ثانیه در نقطه اي از دنیا دختري را ختنه می کنند.

از هر چهار دختری که ختنه میشوند، یکی از آنان می میرد بطور مثال دختر ۱۳ساله ای تابستان گذشته در مصر هنگام انجام این عمل جان خود را از دست داد.

بر اساس کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت؛ ناقص سازي جنسی زنان نوعی معلولیت به حساب می آید که در ایران نیز پذیرفته شده است.

دانلود این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.