بایگانی دسته‌ی: مقالات

داستان نویسی خیاط جامعه شناس

مدرسه شکل‌های مختلفی دارد، همان اندازه که می‌شود مشق‌های تکراری نوشت و از روی درس‌های تکراری نوشت، می‌شود یک جور دیگر با آن برخورد کرد. این مقاله،گزارشی از یک جور دیگر از مدرسه‌هاست. وارد خانه‌ای می‌شوم قدیمی، از آن خانه‌هایی که اگر صاحب‌خانه دعوتت کند به یک چای گرم و کمی حرف و درددل حاضر […]

راه های جدید آموزش بچه های کار

«علی صداقتی خیاط» ملقب به «عمو خیاط» متولد ۱۳۲۵ در مشهد، نویسنده، فعال حقوق کودک و جامعه شناس ایرانی است. او سال های زیادی را صرف سوادآموزی به کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل کرده و مبتکر یک شیوه ی آموزشی جدید به نام (هنر خواندن و نوشتن) برای سوادآموزی به کودکان و […]

عمو خیاط و کودکان ‌کار

کودکان‌کار، کودکان شریفی هستند که گاه به اجبار و گاه از روی داوطلبی به اقتصاد خانواده کمک می‌کنند. آنان نه گدا هستند و نه دزد و بیمار. کار آنان ارزشمند است و برخی از مردم ما که فکر می‌کنند آن کودکان دزد و گدا و بیمار هستند، نیازمند تغییر نگرش به آنان هستند. برای این […]