بایگانی دسته‌ی: نشریه

آلودگی هوا و کودکان کار

آلودگی هوا و کودکان کار

یکی از مهمترین مسایلی که موجب برهم زدن رشد طبیعی هر کودکی می شود آلودگی هوا است کودکان کار بواسطه مدت زمان بیشتری که در هواي آزاد قرار دارند، بیشتر در معرض خطر هستند …

بازبینی، تکوین یک ادرار بی اختیار

بازبینی، تکوین یک ادرار بی اختیار

حس عجیبی است، با وجود ۹ سالگی، در عالم خواب و بیداری از بودن در حال و هوای یک سالگی و جیش کردن شبانه، آرامش داشتم این بازگشت به گذشته، برای من، تداعی عشق مادری، محبت های فامیل و همسایه ها، شیر شیرین بدون تلخی مادر، عاطفه و نگاه گرم پدر و همه چیزهایی که […]

نشریه داخلی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان آذر ۹۴

در این شماره می خوانیم: به بهانه ی روز جهانی مهاجرت: بیانیه ی روز جهانی مهاجران اکبر یزدی: ما میان انسان هایی که از جنگ می گریزند، یا آن ها که مجبورند از شکنجه و خشونت بگریزند، یا آن ها که به دلیل تنگناهای اقتصادی میهن خود را ترک می کنند تفاوتی قایل نمی شویم. […]